ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

και ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του Σωματείου με έδρα το Ηράκλειο και με την επωνυμία : 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ με ΑΦΜ 099782006 Δ.Ο.Υ  Ηρακλείου,  που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφ. Δημοκρατίας 10 Τ.Κ. 71306, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Βύρωνος 2, και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

Προς το Υπουργείο Τουρισμού 

---------------

 Το Υπουργείο Τουρισμού εισηγείται προς τη Βουλή για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί «εκσυγχρονισμό» του επαγγέλματος του ξεναγού. Ανάμεσα σε άλλα με τον προτεινόμενο ορισμό του ξεναγού περιορίζει το έργο του σε κλειστούς και περίκλειστους χώρους, παρά το γεγονός ότι η ιστορία, τα αξιοθέατα και ο πολιτισμός της Ελλάδας δεν είναι «περιχαρακωμένα». Ταυτόχρονα οι προσπάθειες και προτάσεις των ξεναγών για ενίσχυση του ελέγχου των παράνομων ξεναγήσεων δεν εισακούονται ενώ ακόμη και το έργο της Σχολής Ξεναγών υποβαθμίζεται.

Οι ξεναγοί όλης της χώρας, από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την αντίθεση και αντίρρησή μας σε αυτόν τον "εκσυγχρονισμό”. Και παρά τις αλλεπάλληλες συζητήσεις με το Υπουργείο Τουρισμού, παρά την ανάπτυξη των  θέσεών μας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρά τις όποιες απόπειρες σύγκλισης, υπάρχουν σημαντικά σημεία απόκλισης, με αποτέλεσμα, στο παρά πέντε της ψήφισης του νομοσχεδίου, οι Ξεναγοί να βρίσκονται σε αναβρασμό, καθώς δεν υπάρχει καμιά διασφάλιση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ξενάγησης και για το μέλλον του επαγγέλματος του ξεναγού.

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί ξεναγών, σε μία χώρα με δεκάδες εκατομμύρια τουριστών κάθε χρόνο, δεν μπορεί να σημαίνει υποβάθμιση του έργου τους.  Δεν μπορεί στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας» να υποκαθίσταται η ξενάγηση από τη «συνοδεία». Ξενάγηση, χωρίς σοβαρή εκπαίδευση, χωρίς παιδεία, χωρίς εμπειρία, χωρίς προστασία της έννοιας και του επαγγέλματος δεν νοείται. Συνεπώς διατρανώνουμε την αντίθεσή μας στην υποβάθμιση του επαγγέλματός μας και στην υποκατάστασή του από υπηρεσίες μη κατάλληλων προς τούτο προσώπων και ζητάμε:

 

 α) την αναγνώριση του σημαντικά πολυδιάστατου και πολύπλευρου ρόλου του ξεναγού, μέσα από τις προτάσεις μας για τον ορισμό του

β) την ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση των Ξεναγών:  αναβάθμιση των Σχολών Ξεναγών, μείωση του ετήσιου μέγιστου δυνατού αριθμού διεξαγωγής των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων και την κατάργηση της δυνατότητας διεξαγωγής αυτών από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

γ) την πάταξη του φαινομένου των παράνομων ξεναγήσεων.

​Έστω και την τελευταία στιγμή καλούμε το Υπουργείο, την Κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναγνωρίσουν έμπρακτα τη σημασία του επαγγέλματος του Ξεναγού, ο οποίος αποτελεί τον -κυριολεκτικά- ζωντανό εκπρόσωπο της Ελλάδας στους επισκέπτες της.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Το Δ.Σ. του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, μετά από διαβουλεύσεις με τα σωματεία μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών Π.Ο.ΞΕΝ, συνεδρίασε την Τρίτη 9 Ιουλίου  και ώρα 16:00, με τη νόμιμη και προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία και αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη τετράωρης Στάσης Εργασίας των μελών του Σωματείου μας την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 από 9:00 έως 13:00.

Καλούμε τα μέλη μας, να συμμετέχουν στη Στάση Εργασίας. 

Καλούμε τους ξεναγούς, που για την άνω ημέρα έχουν συνάψει έγκυρη σύμβαση εργασίας να συμμετέχουν στη Στάση Εργασίας. 

Καλούμε τους ξεναγούς που δεν έχουν συνάψει έγκυρη σύμβαση εργασίας να απέχουν από τη σύναψή της και την ανάληψη έργου ξενάγησης.

Καλούμε σε κινητοποίηση και διαμαρτυρία κατά την ημέρα και ώρα της Στάσης Εργασίας και ειδικότερα σε: συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια της Στάσης Εργασίας.

Καλούμε τους εργοδοτικούς φορείς του κλάδου του τουρισμού και ιδίως τους τουριστικούς πράκτορες, αντί να ενισχύουν τη «συνοδεία» των επισκεπτών της χώρας μας, να συμπλεύσουν μαζί μας αξιώνοντας και αυτοί την περαιτέρω αναγνώριση, ενίσχυση, κατοχύρωση και προστασία του έργου των ξεναγών, καθότι τούτο εξυπηρετεί και τα δικά τους συμφέροντα, την ποιότητα των παρεχομένων από τους ίδιους υπηρεσιών, σε μία χώρα όπου ο τουρισμός ονομάζεται «βαριά βιομηχανία». 

Να στέρξουν και οι ίδιοι ώστε η «ανταγωνιστικότητα» να εστιάζει στην ποιότητα και την ουσία.

 

ΖΗΤΟΥΜΕ

Α) Ορισμός Ξεναγού όπως έχουμε προτείνει

Ξεναγός κατά την έννοια του παρόντος είναι όποιος κατ' επάγγελμα δυνάμει του άρθρου 34 του παρόντος, συνοδεύει πεζή ή με μέσο μεταφοράς αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, ξεναγεί σε μουσεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, σε φυσικούς ή πολιτιστικούς τόπους, περίκλειστα μνημεία, παρέχει πληροφορίες και ερμηνεύει τη σημασία και την ιστορία αυτών  καθώς και για την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, σε γλώσσα επιλογής τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η νοηματική,  όλα τα ανωτέρω.

 

Β) ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

Ζητάμε από το Υπουργείο να λειτουργεί τουλάχιστον δύο Σχολές Ξεναγών πανελλήνιας εμβέλειας με διάρκεια φοίτησης δύο ακαδημαϊκών ετών. Τα υπόλοιπα ζητήματα λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών ρυθμίζονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 42. Οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού έχουν σκοπό τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου της εκπαίδευσης των Ξεναγών και την ανταπόκριση της στις νέες απαιτήσεις και τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας

 

Γ) ΔΙΜΗΝΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ 

Να γίνει μείωση του ετήσιου μέγιστου δυνατού αριθμού διεξαγωγής των δίμηνων ταχύρρυθμων σεμιναρίων 

Δ) ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Να αποσυρθεί η απόφαση για την οργάνωση ταχύρρυθμων σεμιναρίων κατάρτισης ξεναγών από τα Κέντρα Δια βίου μάθησης γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος των ταχύρρυθμων σεμιναρίων και ζητούμε την οριστική απόσυρση της. 

 

Ε)Πάταξη του φαινομένου των παράνομων ξεναγήσεων με εφαρμογή των διατάξεων για Ελέγχους και Επιβολή Κυρώσεων

 

Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε όσους απευθύνεται, προς γνώσιν και για τα νόμιμα αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Ηράκλειο, 9 Ιουλίου 2024 

για το Διοικητικό Συμβούλιο

                       Η Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας

 

Σαμαριτάκη Ελένη                                                        Γιακουμάκη Αικατερίνη

  

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: 

Σαμαριτάκη Ελένη τηλ. 6944 363702

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11ΙΟΥΛ
2024
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Του Σωματείου με έδρα το Ηράκλειο και με την επωνυμία :  ΣΩΜΑΤΕΙΟ
29ΙΟΥΝ
2022
Το νέο θεματικό διαφημιστικό σποτ της Περιφέρειας Κρήτης για τον Πολιτισμό του νησιού https://www.facebook.com/CreteRegion/videos/452861612838650 Youtube  https://youtu.be/fa49sl5JqTs Κατεβάστε το από εδώ: https://we.tl/t-UpICpIks3M
11ΔΕΚ
2021
ΕΥΧΕΣ Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης σας εύχονται καλές γιορτές, με χαμόγελα, υγεία κι ευτυχία, στις δύσκολες μέρες που περνάμε  κι ο νέος χρόνος να μας
01ΝΟΕ
2021
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά τις αρχαιρεσίες της 25ης και 26ης Οκτωβρίου 2021 του Σωματείου μας, συγκροτήθηκαν σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ως εξής: Διοικητικό
11ΑΠΡ
2021
Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την  προφύλαξη από τον SARS-CoV-2  και τα μέτρα πρόληψης στους εργαζομένους της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  (<σύνδεσμος)  08.04.21  Ξεκινάει για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το επιμορφωτικό
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις του σωματείου μας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φωτογραφίες από το σωματείο μας

Λεωφόρος Δημοκρατίας 10, (Εργατικό Kέντρο Hρακλείου), Ηράκλειο, Κρήτη, Τ.Κ. 713 06. Τηλέφωνο: 2810-28-1984, Fax auto: 2810-288.802, e-mail: cretanguides@gmail.com
Η γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 18:00 έως 20:00